JALUR JALUR ZONASI

Data Pendaftar Sementara Jalur Jalur Zonasi

UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN Kembali

No Nomor Daftar Nama Asal SD Skor
1 202202100 KADIA UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 416.00
2 202202068 DAVIT IHWANSYAH HARAHAP UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 415.00
3 202202073 SAHNA AINI HASIBUAN UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 415.00
4 202202320 AHMED REZA SAYUQI FUTAQI SIREGAR UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 413.00
5 202202387 PUTRI REZKI HARAHAP UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 412.00
6 202202219 WULAN ALORA NASUTION UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 411.00
7 202202071 NURHAWANI SIREGAR UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 410.00
8 202202110 APRIDAYANTI RITONGA UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 410.00
9 202202429 HENDI ANGGARA MULIA UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 410.00
10 202202115 MARITO UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 409.00
11 202202154 CHELSE INRIANI HARAHAP UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 409.00
12 202202324 RAHMA LAMIYA HARAHAP UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 408.00
13 202201917 AMINAH SIREGAR UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 407.00
14 202202327 RAHMAT HARAHAP UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 407.00
15 202202069 SRI RAMADHANI UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 406.00
16 202202070 REYHAN REFALDI UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 406.00
17 202202321 IBNU IHSAN SIREGAR UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 406.00
18 202202391 APRILLA UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 406.00
19 202202214 AMINULLOH NASUTION UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING 405.00
20 202202329 DONI DARMAWAN PILIANG UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 337.00